- en film om makt og avmakt i psykiatrien

 

Gjennom fem nære og personlige vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukere, pårørende og ansatte. Hvordan fungerer mennsker i samspill med systemene? Hva gjør oss til medmennesker,
hvilke roller får man og hvilke trer man inn i? Filmen forteller også en fiktiv historie om en mor og en sønn og deres møte med helsevesenets byråkrati. Uten å forenkle eller fordømme viser denne filmen hva avmaktsfølelse kan gjøre med menneskers mentale helse og selvbilde.

 

Se trailer her


Bakgrunn


Directors Note

MAKING SENSE TOGETHER er en undersøkelse som er tredelt: Den består av en dokumentarfilm, en kortfilm og et webkunstprosjekt.

Ellen Ugelstad har tidligere laget filmen Indian Summer. Filmen handler om hennes bror som lever med en schizofrenidiagnose og hans kamp for egen verdighet og frihet. I Making Sense Together går hun fra den personlige tematikken i Indian Summer til å undersøke samspillet mellom mennesker og systemer. Hvilke roller får vi, hvilke trer vi inn i, i møte med hverandre og i møte med et system? Enten vi er brukere, pårørende eller ansatte. Alle formes vi av strukturene vi jobber innenfor. Er vi bevisst hva strukturene gjør med oss og hvordan vi blir formet av dem?

Mange psykiatriske avdelinger opp igjennom tidene har blitt kalt sjette avdeling. Da jeg undersøkte dette nærmere fant jeg ut at det var en kortroman skrevet av Anton Tsjekkov som het Sjette avdeling. Romanen skildrer en person som er lege og som går fra å være lege til selv å bli en psykiatrisk pasient på slutten av 1800. Hvordan kunne denne fortellingen, som beskriver forholdene ved en psykiatrisk avdeling i Russland for over hundre år siden, vekke gjenkjennelse i vår tid ? Det var noe med hvordan avmakten var beskrevet. Noe i relasjonene som man kunne kjenne seg igjen i. Å skape gjenkjennelse ble en dramaturgisk motor for filmen og jeg ville utforske gjenkjennelse som en form for aktivisme.

06_kjetilogmor.jpg

Kampen mot sykdom er ofte en stille kamp, som i stor grad er usynlig.
En kamp som er tøff å kjempe, men som nesten ingen ser eller hører.
Og som du ikke har valgt selv. Mennesker som lider kjemper ofte i det skjulte.
Og de får sjelden applaus.


Press Room

Fra anmeldelsen i NY TID:

“Dualiteten frisk/syk blir problematisert, der begrepet friskmeldt introduseres av musikeren Bipolar Superstar. Han etterlyser mer nysgjerrighet omkring hvem pasienten er utover sin diagnose. Sin erfaring fra psykiatrien oversetter han til freidig rap som harselerer med systemet. Innslag som den bitende rap-kommentaren hans virker befriende i en film som i stor grad avdekker farlig feilbehandling. Med forførende, assosiative tekster roper han ut om farmasi-korrupsjon med sin rungende stemme, mens medisintitler lekent forvandles til tropiske, svette kjærlighetsmøter og støyende rå hardrock. Aldri før har et slikt tema vært så underholdende som i disse utdragene”. - Ellen Lande


Lisens til undervisningsbruk

Jeg har hatt gleden av å se filmen "Making Sense Together" to ganger. I tillegg til å være en film av veldig høy kunstnerisk kvalitet, er det en film som på kort tid klarer å presentere komplekse, viktige og kontroversielle spørsmål på en balansert og nyansert måte. Innholdet i filmen stemmer svært godt med den forskningen vi selv har gjort (se: https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/pet/index.html ) og det vi kjenner til av annen forskning på feltet. Filmen er også velegnet til å fremme refleksjon og dialog, ikke minst fordi den viser dilemmaene som alle de ulike aktørene står i, heller enn å fremstille enkeltgrupper eller aktører som syndebukker.

Reidar Pedersen, Professor og senterleder
Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn,
Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo


Visninger

Oslo Pix, 6. juni 2018
Oslo Pix politikk, 7. juni 2018
Bergen Internasjonale FIlm Festival 30.sept. og 1.oktober 2018
Humans International Film Festival, Valencia, Spain Februar 2019
HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS, 2019
DokFilm Volda, April 2019
Nordic Docs, Fredriksta Mai 2019


Poster ArtProdusert med støtte fra:


logoer.jpg