En film om makt og avmakt i psykiatrien

Gjennom fem nære og personlige vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukere, pårørende og ansatte. Hvordan fungerer mennsker i samspill med systemene? Hva gjør oss til medmennesker, hvilke roller får man og hvilke trer man inn i? Filmen forteller også en fiktiv historie om en mor og en sønn og deres møte med helsevesenets byråkrati. Uten å forenkle eller fordømme viser denne filmen hva avmaktsfølelse kan gjøre med menneskers mentale helse og selvbilde.

MAKING SENSE TOGETHER er en undersøkelse som er tredelt: Den består av en dokumentarfilm, en kortfilm og et webkunstprosjekt.


Se trailer her


Bakgrunn


Directors Note

Ellen Ugelstad har tidligere laget filmen Indian Summer. Filmen handler om hennes bror som lever med en schizofrenidiagnose og hans kamp for egen verdighet og frihet. I Making Sense Together går hun fra den personlige tematikken i Indian Summer til å undersøke samspillet mellom mennesker og systemer. Hvilke roller får vi, hvilke trer vi inn i, i møte med hverandre og i møte med et system? Enten vi er brukere, pårørende eller ansatte. Alle formes vi av strukturene vi jobber innenfor. Er vi bevisst hva strukturene gjør med oss og hvordan vi blir formet av dem?

Mange psykiatriske avdelinger opp igjennom tidene har blitt kalt sjette avdeling. Da jeg undersøkte dette nærmere fant jeg ut at det var en kortroman skrevet av Anton Tsjekkov som het Sjette avdeling. Romanen skildrer en person som er lege og som går fra å være lege til selv å bli en psykiatrisk pasient på slutten av 1800. Hvordan kunne denne fortellingen, som beskriver forholdene ved en psykiatrisk avdeling i Russland for over hundre år siden, vekke gjenkjennelse i vår tid ? Det var noe med hvordan avmakten var beskrevet. Noe i relasjonene som man kunne kjenne seg igjen i. Å skape gjenkjennelse ble en dramaturgisk motor for filmen og jeg ville utforske gjenkjennelse som en form for aktivisme.

 
TV: Hilde Olausson som Kjetils mor. TH: Edvin Anstedsrud som “Kjetil”.

TV: Hilde Olausson som Kjetils mor. TH: Edvin Anstedsrud som “Kjetil”.


Kampen mot sykdom er ofte en stille kamp, som i stor grad er usynlig.
En kamp som er tøff å kjempe, men som nesten ingen ser eller hører.
Og som du ikke har valgt selv. Mennesker som lider kjemper ofte i det skjulte. Og de får sjelden applaus.


Utdrag fra filmen

Medvirkende: Bipolar Superstar

 
Stig.jpg

Hvis jeg går til en lege nå, så leser han i journalen at jeg har "bipolar lidelse ". Men jeg har ikke det. Jeg er kun bipolar. Jeg har til og med kalt diagnosen "bipolar fest". Da har noen sagt: "Det er jo ikke en fest hele tida." Nei, jeg vet det, men heller ingen lidelse hele tida.

Stig, “Bipolar Superstar”

harriet2.jpg

Men jeg må holde fast i det at jeg alltid prøver å gi ham håp. Uansett hva han sier, sier jeg: "Ikke gi opp. Ikke gi opp. Du er et godt menneske, og du har en oppgave i livet."

Harriet, mor

Andreas.jpg

I hvert fall halvparten av situasjonene jeg noensinne har vært i med belter, kunne vært håndtert på en annen måte i utgangspunktet. Ved å være rundere i kantene, eller være grensesettende på en annen måte.

Andreas

Men det jeg valgte å gjøre, og det kom fra meg, fra mitt instinkt som medmenneske, var å gå ned på bakken sammen med ham. Jeg så på steinene, og deltok i det. Jeg så at det var så godt for ham. Han ble mer rolig av det. Da visste jeg at nå gjør jeg noe jeg ikke har lov til.

Christina, miljøarbeider

Leif.jpg

Så vidt jeg har forstått, så innebærer "new public management" at en vil øke inntjening og redusere utgifter. Og økt inntjening oppnår man på utredning og diagnostisering, og rask gjennomstrømning i klinikken. Det er om å gjøre å få pasientene videre så fort som mulig, sånn at man kan ta inn nye til utredning og diagnostisering.

Leif, psykolog


Fra anmeldelsen i NY TID:

“Dualiteten frisk/syk blir problematisert, der begrepet friskmeldt introduseres av musikeren Bipolar Superstar. Han etterlyser mer nysgjerrighet omkring hvem pasienten er utover sin diagnose. Sin erfaring fra psykiatrien oversetter han til freidig rap som harselerer med systemet. Innslag som den bitende rap-kommentaren hans virker befriende i en film som i stor grad avdekker farlig feilbehandling. Med forførende, assosiative tekster roper han ut om farmasi-korrupsjon med sin rungende stemme, mens medisintitler lekent forvandles til tropiske, svette kjærlighetsmøter og støyende rå hardrock. Aldri før har et slikt tema vært så underholdende som i disse utdragene”. - Ellen Lande

gemd_02_img0066.jpg

Intervjuer, artikler, omtale


Film info

Documentary/hybrid: 68 minutes.

CAST: Edvin Anstensrud, Hilde Olaussen, Trine Wiggen, Marianne Mørk Larsen, Stig Frode Henriksen, Christina Ørbekk Nikolaisen, Toni Usman

PARTICIPANTS: Stig Mass Andersen, Christina Ørbekk, Nikolaisen Harriet Lexow, Andreas Færø, Leif Jonny Mandelid

CREW: DIRECTOR Ellen Ugelstad SCRIPT Ellen Ugelstad, Einar Sverdrup CINEMATOGRAPHY Audun G. Magnæs FNF, Ellen Ugelstad

EDITOR Kirsti Marie Hougen N:F:K, Ellen Ugelstad CO-PRODUCER Kristian Mosvold COMPOSER Bergmund Waal Skaslien SOUND Håkon Lammetun, Lydhodene

Produced by TWENTYONE PICTURES © 2018


Special screenings

OSLO PIX POLITICS / OSLO PIX, RFPH / June 2018 / Presentation, screening, paneltalk

Special Screening Bergen International FIlmfest  BIFF / September 2018 / Norsk studentspykologisk forening

SEPREP (Education for healtworkers) / June 2018 / Presentation, screening and talk

AMALIE DAGENE (AMALIE DAYS) / WE SHALL OVERCOME / August 2018 / Presentation, lecture and screening

WORLD MENTAL HEALTH DAY / HAMAR THEATRE / MENTAL HEALTH / SAGATUN 11th of OCTOBER / Screening with panel/debate

FREDRIKSTAD LITTERATURE HOUSE / 31st. of October 2018 / Screening with panel/debate + concert

NORDFJOREID FAGDAG / EDUCATIONAL DAY FOR ALL HEALTHWORKERS / 28.th and 29th of November 2018

LOVE AS MEDICIN / Oslo /KSM - MAJA THUNE / 1st of November 2018 / Presentation/lecture pluss clips

THE TOWNHOUSE IN TROMSØ / LPP- Lansforeningen for Pårørende / 5. desember 2018 / Presentation, screening and talk

VERDENSTEATERET / Tromsø / LPP- Lansforeningen for Pårørende / 5th of december 2018 / Presentation, screening and paneltalk

UNN (University Hospital of Northern Norway) / Tromsø / SEPREP / 6h of December 2018 / Presentation, screening and groupwork

CENTER FOR MEDICAL ETHICS / University of Oslo / 6th of Februrary 2019 / Presentation, screening and paneltalk

THE NORWEGIAN GOVERNMENT / Parliament of Norway / 19th of February 2019 / Presentation, screening, lecture

SPECIAL SCREENING; HUMAN - ER JEG EN PAKKE? / HUMAN INTL. FILMFEST / 1st. Of March 2019 / Presentation, screening, paneltalks

Stortinget

Stortinget

Litteraturhuset, Oslo

Litteraturhuset, Oslo


Lisens til undervisningsbruk

Jeg har hatt gleden av å se filmen "Making Sense Together" to ganger. I tillegg til å være en film av veldig høy kunstnerisk kvalitet, er det en film som på kort tid klarer å presentere komplekse, viktige og kontroversielle spørsmål på en balansert og nyansert måte. Innholdet i filmen stemmer svært godt med den forskningen vi selv har gjort (se: https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/pet/index.html ) og det vi kjenner til av annen forskning på feltet. Filmen er også velegnet til å fremme refleksjon og dialog, ikke minst fordi den viser dilemmaene som alle de ulike aktørene står i, heller enn å fremstille enkeltgrupper eller aktører som syndebukker.

Reidar Pedersen, Professor og senterleder
Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn,
Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo


Press Room

02_arkiv.jpg


Produsert med støtte fra:


logoer.jpg