Making Sense Together er en dokumentarfilm
som undersøker forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien.
Gjennom fem nære og personlige vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukere, pårørende og ansatte. Filmen deles i fem kapitler med titlene Medmenneske, Språk, Tillit, Rollene og Håpet.


Making Sense Together er en dokumentarisk undersøkelse som er tredelt. Den består både
av et dokumentarfilm-essay, kortfilmen Møterommet og
et webkunstprosjekt som
lanseres samtidig med premieren av dokumentaren.