- en film om makt og avmakt i psykiatrien

 

Gjennom fem nære og personlige vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukere, pårørende og ansatte. Hvordan fungerer mennsker i samspill med systemene? Hva gjør oss til medmennesker,
hvilke roller får man og hvilke trer man inn i? Filmen forteller også en fiktiv historie om
en mor og en sønn og deres møte med byråkratiet.

MAKING SENSE TOGETHER er en undersøkelse som er tredelt: Den består av en
dokumentarfilm, en
kortfilm og et webkunstprosjekt.

Se trailer her

 

BAKGRUNN

Ellen Ugelstad har tidligere laget filmen Indian Summer. Filmen handler om hennes bror som lever med en schizofrenidiagnose og hans kamp for egen verdighet og frihet. I Making Sense Together går hun fra den personlige tematikken i Indian Summer til å undersøke samspillet mellom mennesker og systemer. Hvordan kan man kan skape mening sammen og tilrettelegger helsevesens strukturer for dette? Hvilke roller får vi, hvilke trer vi inn i, i møte med hverandre og i møte med et system? Enten vi er brukere, pårørende eller ansatte. Alle formes vi av strukturene vi jobber innenfor. Enten det er skolesystemet, kunsten og helsevesenet eller for den saks skyld politikken. Er vi bevisst hva strukturene gjør med oss og hvordan vi blir formet av dem?

06_kjetilogmor.jpg

INSPIRASJON

Mange psykiatriske avdelinger opp igjennom tidene har blitt kalt 6. avdeling. Under research fant filmskaperen ut at det var en kortroman skrevet av Anton Tsjekkov som het Sjette avdeling. Romanen skildrer en person som er lege og som går fra å være lege til selv å bli en psykiatrisk pasient på slutten av 1800. Hvordan kunne denne fortellingen, som beskriver forholdene ved en psykiatrisk avdeling i Russland for over hundre år siden, vekke gjenkjennelse i vår tid ?

POSTERART

logoer.jpg