Ugelstad de siste årene arbeidet med spørsmål knyttet til normalitet og galskap, makt og avmakt og definisjonen av syk og frisk. Hennes personlige Dokumentarfilmen Indian Summer (2012) er et eksempel på dette. I Making Sense Together går hun videre fra den personlige tematikken i Indian Summer til å undersøke forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien. Making Sense Together er en hybrid-dokumentar hvor filmskaperen arbeider i skjærings-punktet mellom iscenesettelse og dokumentar.


Kampen mot sykdom er ofte en stille kamp, som i stor grad er usynlig.
En kamp som er tøff å kjempe,
men som nesten ingen ser eller hører, som du ikke har

valgt selv. Mennesker som lider kjemper ofte i det skjulte. Og de får sjelden applaus.