MØTEROMMET TIL NORDIC DOCS OG KORTFILMFESTIVALEN 

Veldig glade for å annonsere at korfilmen Møterommet er tatt ut til konkurranse programmet både ved Nordic Docs og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Filmen vises 12. mai klokken 18 og i Grimstad mellom 8-14.juni.

“Filmen Møterommet gir publikum et unikt innblikk i psykiatrien, en arena lukket for de fleste og i tillegg beskyttet av strenge taushetsregler. Filmen er basert på regissørens egne erfaringer med en bror som lever med schizofreni, og regissøren formidler historien gjennom en delvis dokumentarisk, delvis iscenesatt form som gir publikum et innblikk i en sann historie som dokumenterer psykiatriens mange dilemmaer. Filmen forteller en viktig historie på en annerledes måte, sier Paul Renee Roestad, Festivalsjef for Nordic Docs.”