Making Sense Together er en dokumentarfilm
som undersøker forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien.
Gjennom fem nære og personlige vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukere, pårørende og ansatte. Filmen deles i fem kapitler med titlene Medmenneske, Språk, Tillit, Rollene og Håpet.


Making Sense Together er en dokumentarisk undersøkelse som er tredelt. Den består både
av et dokumentarfilm-essay, kortfilmen Møterommet og
et webkunstprosjekt som
lanseres samtidig med premieren av dokumentaren.


Filmen MØTEROMMET er nettopp tatt ut til Høstutstillingen 2017.

OM FILMEN

Møterommet skildrer et ansvarsgruppemøte på en psykiatrisk avdeling. Helsevesenet som i utgangspunktet skal hjelpe mor og sønn, gjør vondt verre. Historien er basert på regissørens egne erfaringer med en bror som lever med en schizofrenidiagnose og er inspirert av både teater og dokumentar.

“Filmen Møterommet gir publikum et unikt innblikk i psykiatrien, en arena lukket for de fleste og i tillegg beskyttet av strenge taushetsregler. Filmen er basert på regissørens egne erfaringer med en bror som lever med schizofreni, og regissøren formidler historien gjennom en delvis dokumentarisk, delvis iscenesatt form som gir publikum et innblikk i en sann historie som dokumenterer psykiatriens mange dilemmaer. Filmen forteller en viktig historie på en annerledes måte, sier Paul Renee Roestad, Festivalsjef for Nordic Docs.”