Making Sense Together er en dokumentarfilm
som undersøker forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien.
Gjennom fem nære og personlige vitnesbyrd belyser filmen maktstrukturer i helsevesenet fortalt av både brukere, pårørende og ansatte. Filmen deles i fem kapitler med titlene Medmenneske, Språk, Tillit, Rollene og Håpet.

 

I Making Sense Together går jeg fra den personlige tematikken i Indian Summer (2012) til å belyse maktstrukturer i helsevesenet.Det som av samfunnet defineres som psykiske helseplager er erfaringer som griper dypt inn i menneskers liv. Basert på intervjumateriale gjort med fem personer som har erfaringer med psykiske lidelser velges fem hendelser som belyser forholdet mellom makt og avmakt. For å utdype tematikken kombinerer jeg nytt materiale med arkivbilder, fakta og poetiske bilder. På den måten settes historiene inn i en politisk og sosial sammenheng. Filmens manus er utviklet i spenningsfeltet mellom iscenesettelse og dokumentar.

Forholdet mellom makt og avmakt er komplekst. Det er ikke bare brukerne som kjenner avmakt. Tema vil derfor angripes fra flere perspektiver: Både ansatte, brukere og pårørende får komme til orde.